Service API

public: https://api.asiapool.io/{coin_name}